Verlof


Regel de verlofadministratie eenvoudig en snel binnen hrm365. Binnen de verlofadministratie kunnen naar believen verloftypes worden aangemaakt, denk hierbij aan 'Snipperdagen' of 'Ziekteverzuim'. Per type kan worden aangegeven of het verlof betaald is ja/nee en of de uren verrekend moeten worden met een verlofsaldo ja/nee.

{info} Plan jij nog niet met hrm365? Maak je volgende rooster met hrm365! Start direct: Meld je gratis aan!

Verlofadministratie workflow

De hrm365 verlofmodule borgt de volledige verlofadministratie door middel van dynamische Verloftypes. Branchspecifieke soorten verlof kunnen eenvoudig worden toegevoegd en worden beheerd door de planner of manager. Per verloftype kan worden aangegeven of het een betaald verloftype is ja/nee en of de verlofuren moeten worden afgetrokken van het verlofsaldo ja/nee.

Als de verloftypes eenmaal geconfigureerd zijn is het zaak om de medewerkers verlofuren toe te kennen. Verlofuren worden toegevoegd in het Personeelsdossier van de medewerker onder het tabblad Verlofmutaties. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen Wettelijke verlofuren en Bovenwettelijke verofuren, beiden uurtypen hebben eigen verloopdata.

Gedurende de verlofperiode worden medewerkers als onbeschikbaar gemarkeerd tijdens het roosteren. Ook als de betreffende medewerker de doorlopende beschikbaar geactiveerd heeft.

Medewerker dient verlofaanvraag in

Een verzoek tot verlof kan worden ingediend via het venster Verlofaanvraag indienen. Dit venster is te benaderen via Verlof, Mijn verlof, en vervolgens de knop Maak nieuwe verlofaanvraag.

Vul vervolgens de verlofperiode in, specificeer soort verlof, definieer de totale verlofuren en vul indien gewenste een omschrijving in.

Manager evalueert aanvraag

Zodra de medewerker een verlofaanvraag heeft ingediend dient de manager deze goedkeuren of afwijzen. Om verlofaanvragen goedkeuren of afwijzen klikt de manager op de knop Wacht op goedkeuring in het menu Verlof.

De manager heeft de mogelijkheid om een aanvraag te wijzigen alvorens hij deze goedkeurd. Goedkeuren gaat de Approve knop (vink symbool) en afwijzen via de deny knop (deny symbool).

Verlofsaldo wordt bijgewerkt

Het verlofsaldo wordt bijgewerkt nadat een verlofaanvraag is goedgekeurd. Als een verlofaanvraag is afgewezen blijft het verlofsaldo ongemoeid.