Dienstverbanden


Binnen personeelsdossiers in hrm365 kunnen dienstverbanden of contracten worden geadministreerd. Dienstverbanden kennen velerlei velden, deze worden onderstaand toegelicht. Enkele velden zijn verplicht in te vullen om gebruik te maken van de rooster functionaliteit, deze worden on het hoofdstuk Dienstverband t.b.v. roosteren specifiek toegelicht.

{info} Plan jij nog niet met hrm365? Maak je volgende rooster met hrm365! Start direct: Meld je gratis aan!

Dienstverbanden

Dienstenverbanden worden toegevoegd binnen het personeelsdossier van een medewerker. Om een nieuwe contract toe te voegen of om een bestaand contract te klik je achtereenvolgens op Medewerkers, de gewenste medewerker en vervolgens het tabblad Dienstverbanden. Onderstaand venster verschijnt.


Soort dienstverband

hrm365 onderscheid vier dienstverband typen: Onbepaalde tijd, Bepaalde tijd, Oproepovereenkomst en Flexibel. Selecteer onbepaalde- en bepaalde tijd als de medewerker voorgedefinieerde contacturen heeft. Dienstverband type Oproepovereenkomst dient gebruikt te worden voor medewerkers zonder voorgedefinieerde contracturen. Type flexibel dient gebruikt te worden voor flexmedewerkers, hierbij kan gedacht woorden aan gedetacheerde medewerkers of ZZP'ers.

Verlofopbouw

Voor de dienstverband typen Onbepaalde tijd, Bepaalde tijd en Oproepovereenkomst wordt verlof maandelijks opgebouwd. De verlofopbouw wordt berekend aan de hand van de contracturen in een periode gedeeld door de bedrijfsuren in de periode. In algemene zin: Gemiddelde medewerker uren / gemiddelde bedrijfsuren x (fulltime verlofsaldo / aantal periodes) = opbouw aantal uren.

Voor een rekenvoorbeeld van de hrm365 verlofopbouw implementatie zie de Verlofmutatie instructie.

Functie

Op ieder contract dient een functie vermeld te worden. Ondanks dat er op een contract slechts een functie vermeld wordt kan een medewerker meerdere functies toegewezen krijgen. Het is raadzaam de primaire functie van een medewerker te vermelden op diens contract.

Dienstverband startdatum

Ieder dienstverband heeft een startdatum. Vanaf de startdatum kunnen medewerkers ingepland worden op roosters. Omdat roosters per week gemaakt worden is het verstandig de startdatum van een contract gelijk te stellen aan de eerste dag van de week of verloonperiode.

Dienstverband einddatum

Als een medewerker een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft kan de einddatum van het dienstverband ingevoerd worden. Vanaf de einddatum kan medewerker niet meer ingeroosterd woorden.

Proefperiode einddatum

Optioneel kan er een datum ingevoerd worden voor de proefperiode. hrm365 gebruikt deze datum op dit moment nog niet.

Uurloon

Het veld uurloon wordt gebruikt om tijdens het roosteren de kostprijs van het rooster vast te stellen. Om de kostprijs nauwkeurig te kunnen berekenen is het raadzaam het bruto uurloon te vermelden. Het maakt hierbij niet uit of de medewerker in vast dienstverband is of dat het een flexibele medewerker betreft.

Maandloon

Als een medewerker een dienstverband met vaste uren heeft dan staat hier vaak een vast maandloon tegenover. hrm365 gebruikt het veld maandloon op dit moment nog niet.

Vakantiegeld

Als een medewerker een dienstverband met vaste uren heeft dan staat hier naast een vast maandloon ook een vaste vakantiegeld component tegenover. hrm365 gebruikt het veld maandloon op dit moment nog niet.

Uren per week

Vul dit veld in als een medewerker een dienstverband heeft met vaste uren.

Vakantieuren per jaar

Naast de wettelijke vakantieuren kunnen medewerkers bovenwettelijke vakantieuren toegekend krijgen. Het veld vakantieuren per jaar combineert de wettelijke en bovenwettelijke vakantieuren. Medewerkers bouwen maandelijks verlof op.

Overdraagbare verlofuren

Het kan voorkomen dat medewerkers niet het volledige verlofsaldo opnemen in het kalenderjaar. Vul in dit veld de overdraagbare verlofuren in. Uren meer dan de gespecificeerde overdraagbare verlofuren komen automatisch te vervallen.

Omschrijving

Optioneel kan er een omschrijving meegegeven worden aan een contract.