Locaties


Onafhankelijk van de hrm365 abonnementsvorm kan er gebruik gemaakt worden van de functionaliteit meerdere locaties. Meerdere locaties zijn praktisch op het moment dat er sprake is van bijvoorbeeld meerdere vestigingen of verschillende afdelingen.

Meedewerkers kunnen op meerdere locaties werkzaam zijn, functies zijn locatieoverstijgend en dagdelen zijn locatiespecifiek. In deze instructie wordt uitgelegd hoe nieuwe locaties kunnen worden aangemaakt en hoe hier vervolgens medewerkers aantoegevoegd kunnen worden.

{info} Plan jij nog niet met hrm365? Maak je volgende rooster met hrm365! Start direct: Meld je gratis aan!

Locaties

Vanuit het menu Overige kan het submenu Locaties worden geopend. Op de locatiepagina dient minimaal een locatie gespecificeerd te zijn alvorens de planfunctionaliteit gebruikt kan worden.

Het toevoegen van een locatie gaat via het venster Maak nieuwe gelocatie, te benaderen via de gelijknamige knop. Vul de naam van de locatie in en specificeer de tijdzone. Klik vervolgens op Locatie opslaan.

Medewerkers

Bij het aanmaken van accounts voor medewerkers worden ze standaard toegevoegd op een locatie. Indien een medewerkers op meerdere locaties werkzaam is dient deze handmatig toegevoegd te worden op de extra locaties.

Om medewerkers toe te voegen aan een locatie dient de gewenste locatie geopend te worden door erop te klikken. Klik vervolgens op de knop Medewerker toevoegen. In de getoonde lijst staan alleen medewerkers die nog niet zijn toegevoegd op de desbetreffende locatie.

App

Vanaf het tabblad App kan de digitale prikklok geopend worden door op de link te klikken of door de QR-code te scannen. Ieder locatie heeft een eigen prikklok die communiceert met de roosters voor de desbetreffende locatie.