Functies


Functies zijn belangrijk binnen hrm365. Het gebruik van functies maakt de roostermodule uiterst efficiënt. Medewerkers kunnen meerdere functies hebben.

{info} Plan jij nog niet met hrm365? Maak je volgende rooster met hrm365! Start direct: Meld je gratis aan!

Functies

Functies zijn belangrijk binnen hrm365. Het gebruik van functies maakt de roostermodule uiterst efficiënt. Medewerkers kunnen meerdere functies hebben.

Definieer functie

Alvorens medewerkers ingeroosterd kunnen worden dienen ze minimaal over een functie te beschikken, hetzelfde geldt voor een locatie. Alvorens nieuwe medewerkers toegevoegd worden aan hrm365 dienen er een of meer functies aangemaakt te worden.

Nieuwe functies kunnen worden aangemaakt vanuit de pagina Functies. Om de pagina Functies te openen dient het menu Overige geopend te woren. Klik vervolgens op Functies. Een lijst met bestaande functies wordt getoond.

Open het dialoogvenster Maak nieuwe functie door op de knop Maak nieuwe functie te klikken. Definieer een functienaam en eventueel een functiecode. Klik daarna op Functie opslaan.

Functies bij roostering

Bij het definiëren van een rooster of rooster template moet er per shift worden aangegeven welke functie er op de desbetreffende shift gepland kan worden. Functies kunnen worden gebruikt om shifts specifiek toe te kennen aan een bepaalde functie binnen de organisatie. Voorbeelden van functies zijn kok, barkeeper of chauffeur.

Planners en Managers kunnen via de functiebeheerpagina Functies onder het menu Overige medewerkers toevoegen aan functies door op de gewenste functie te klikken. Klik vervolgens op de knop Medewerkers toevoegen, selecteer de gewenste medewerkers in het dialoogvenster Geef medewerker deze functie en bevestie met de knop Functie opslaan.